JÓTÁLLÁSI SZABÁLYZAT

 

Jelen jótállási szabályzat kizárólag gépjárműalkatrészekre és gépjármű felszerelési cikkekre vonatkozik!

A szabályzat automatikusan elfogadásra kerül, amint a vevő igényt tart a szolgáltató vagyis a  TAMORIN KFT  termékeire, szolgáltatásaira.

 1. Definíciók Gépjárműalkatrész: személygépjármű, tehergépjármű és motorkerékpár működéséhez szükséges alkatrészek Felszerelési
 2. cikk: személygépjármű, tehergépjármű és motorkerékpár működéséhez nem szükséges, kiegészítő termékek
 3. Szakműhely: gépjárművek javításával jogszerűen foglalkozó szervizek
 4. Garanciális ügyintéző: A Tamorin Kft által megjelölt felelős munkavállaló
 5. Vevő: A Tamorin Kft termékeit vásárló természetes vagy nem természetes személy
 6. Logisztikai koordinátor: A Tamorin Kft. által megjelölt felelős munkavállaló
 7. Megbontás: a jótállás körébe tartozó termék meghibásodása által okozott károk felmérését célzó, a gépjármű részleges vagy teljes szétszerelésével járó tevékenység
 8. Általános szabályok :

A Tamorin Kft. az általa importált és forgalomba hozott gépjárműi alkatrészekre és felszerelési cikkekre a vásárlás napjától, illetve amennyiben a vásárlás napja nem esik egybe az alkatrész vevő részére történő átadásával, úgy az átadás napjától, vagy – ha az alkatrész beszerelését a Tamorin Kft. vagy annak megbízottja végzi –, az alkatrész üzembe helyezésének napjától (a továbbiakban: „Teljesítés”) számított 12 hónapon keresztül jótállást vállal.

A jótállási igény alapján a jogosult kérheti az alkatrész/felszerelési cikk cseréjét vagy kijavítását.

Jótállási eset áll fenn, ha egy vevő a Tamorin  Kft. által eladott termékkel kapcsolatban jótállási időn belül kifogást emel valamelyik alkatrész vagy felszerelési cikk ellen, amelynek a vevő által felismert hibája már a Teljesítés időpontjában megvolt.

 1. Garanciális bevizsgálás időtartama:

A garanciális bevizsgálás időtartama változó. Amennyiben a javítási munkálatokat a Tamorin Kft végezte el Magyarországon, így a bevizsgálás időtartama maximum 1-7 napot vehet igénybe. Amennyiben a kérdéses termék egy külföldi beszállítótól származik, vagy ott került sor a felújítására, így a garanciális bevizsgálás ideje a beszállító cégtől függ, de nem haladhatja meg a 90 napot.

 1. Nem jogosult a garanciára:

A Tamorin Kft. jótállási kötelezettsége nem terjed ki arra az esetre, ha a meghibásodás az alkatrész vagy felszerelési cikk nem rendeltetésszerű használatából ered, így különösen a használati, karbantartási, illetve beépítési utasítások be nem tartása következtében lépett fel, illetve hibás kezelés, nem megfelelő minőségű tüzelőanyag, segédanyag, valamint harmadik személy által végzett jogosulatlan beavatkozás miatt történt.

Nem érvényes a 12 hónapos jótállási időtartam az olyan alkatrészekre vonatkozóan, melyekre a gépkocsigyártó meghatározott futásteljesítmény elérésekor kötelező cserét írt elő, és ezt a futásteljesítményt az alkatrész a 12 hónapos jótállási időtartam előtt túlhaladta, hiszen ekkor az elhasználódás, természetes kopás eredménye.

Abban az esetben, ha egy, a Tamorin Kft. által forgalmazott termék szerelési hiba vagy a karbantartás hiánya következtében hibásodik meg, úgy ez olyan jótállási esetnek minősül, amelyet a beszerelést vagy a karbantartást végző műhelynek kell a Vevő felé rendeznie.

A jótállási igény érvényesítésének feltétele a 4.1. pontban foglaltak szerint az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat, így különösen a Tamorin  Kft. által kiállított számla, vagy annak másolata.

Továbbértékesítés esetén a továbbértékesítést igazoló számla, vagy annak másolata (nyugta alapesetben nem fogadható el, de méltányosságból abban az esetben elfogadható a nyugta is, ha abból a továbbértékesített termék, és a vásárlás napja egyértelműen beazonosítható), és a szakműhely által kiállított beszerelést igazoló számla, vagy annak másolata. Ezek hiányából fakadó minden kár a vevőt terheli.

Amennyiben az alkatrész vagy felszerelési cikk beszerelését nem a Tamorin Kft., vagy annak megbízottja végezte, úgy a vásárló jótállási igényét abban az esetben érvényesítheti, ha a reklamált alkatrész beszerelése szakműhelyben történt, és erről a szakműhely hivatalos számlájával rendelkezik.

 1. Vásárlók könyve :

A kereskedelmi hatóság által hitelesített Vásárlók könyvét az eladótérben, az ügyfelek által elérhető módon, íróeszközzel ellátva kell kifüggeszteni.

Felelős: Telephelyvezető. Panasz esetén van lehetőség az azonnali orvoslásra. Ha ennek ellenére bejegyzés születik, úgy arra 30 napon belül, tárgyilagosan kell reagálni, a megtett intézkedés leírásával. Pozitív bejegyzés esetén köszönőlevelet szükséges küldeni. Bármely bejegyzést követő reagálást le kell fűzni, és 2 évig tárolni az erre rendszeresített dossziéban.

 1. A jótállási igény érvényesítése:

A jótállási igény érvényesítésének feltétele az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat, így különösen a Tamorin Kft. által kiállított számla, vagy annak másolata, illetve továbbértékesítés esetén a továbbértékesítést igazoló számla, vagy annak másolata (nyugta alapesetben nem fogadható el, de méltányosságból abban az esetben elfogadható a nyugta is, ha abból a továbbértékesített termék, és a vásárlás napja egyértelműen beazonosítható). Ezek hiányából fakadó minden kár a vevőt terheli.

A jótállási igény érvényesítéséhez szükséges továbbá:

 • Hibás termék bemutatása
 • Amennyiben az alkatrész vagy felszerelési cikk beszerelését nem a Tamorin Kft., vagy annak megbízottja végezte, a szakműhely által kiállított beszerelést igazoló számla, és egy részletes munkalap az elvégzett munkákról, tisztításról, szerelésről.
 • Cseredarabos és új termékek esetén egy bevizsgálási jegyzőkönyv, amit a vevőnek kell önköltségen elvégeztetnie.
 • Jótállási jegyzőkönyv kitöltve, eljuttatva a Tamorin Kft részére. ( info@injektorfelujitas.hu)
 • Jótállási jegyzőkönyv letöltése